STAATSCOURANTGewijzigde vaststelling wijzigingsplan Muytertweg 40 Herkenbosch, RoerdalenTer inzageGebiedsomschrijvingBesluit burgemeester en wethoudersInstelling beroep tegen de gewijzigde vaststelling van dit wijzigingsplan

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Roerdalen

Geplaatst op Lokaalnieuwsroerdalen.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen roerdalen
  2. STAATSCOURANTGewijzigde vaststelling wijzigingsplan Muytertweg 40 Herkenbosch, RoerdalenTer inzageGebiedsomschrijvingBesluit burgemeester en wethoudersInstelling beroep tegen de gewijzigde vaststelling van dit wijzigingsplan

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Van 9 april 2013 tot 21 mei 2013 ligt voor iedereen het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Muytertweg 40 Herkenbosch ter inzage bij het Servicepunt Roerdalen in het gemeentehuis in St. Odiliënberg (Schaapsweg 20). Dit wijzigingsplan kunt u ook elektronisch inzien op: www.roerdalen.nl. Het plangebied Muytertweg 40 Herkenbosch heeft betrekking op de aangepaste vormgeving van het agrarisch bouwblok Muytertweg 40 Herkenbosch. De planwijziging heeft betrekking op een ruimere beschermingsstrook voor de ter plaatse liggende ondergrondse gasleiding. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan gewijzigd vastgesteld op 12 maart 2013. Gedurende de termijn van inzage staat voor belanghebbenden, die tijdig hun zienswijzen hebben ingediend, of kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, beroep open op de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijke bevoegdheid komt toe aan belanghebbenden die het niet eens zijn met de in het plan aangepaste wijziging. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Planje van onze afdeling Leefomgeving, telefoon 0475-538 888

Unknown

 Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Roerdalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.