STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Akzonobel te Herkenbosch’, RoerdalenInzage en raadplegenZienswijzenInformatie

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Roerdalen

Geplaatst op Lokaalnieuwsroerdalen.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen roerdalen
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Akzonobel te Herkenbosch’, RoerdalenInzage en raadplegenZienswijzenInformatie

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen maken ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 4 juni 2013 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt: het ontwerp-bestemmingsplan ‘AkzoNobel te Herkenbosch’. Het bestemmingsplan dient ter actualisatie van het planologische kader voor het gebied dat bekend is als het bedrijventerrein aan de Lispinweg 6 in Herkenbosch waar AKZO Nobel Functional Chemicals B.V. is gevestigd. Ten behoeve van de planologische procedure ligt het ontwerp-vaststellingsbesluit, het ontwerp-bestemmingsplan en alle overige bijbehorende stukken conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 4 juni 2013 gedurende 6 weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis bij het Servicepunt Roerdalen en zijn tevens elektronisch te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de genoemde termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Roerdalen. Een schriftelijke zienswijze dient gericht te zijn aan de Raad van de gemeente Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH, Sint Odiliënberg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar, de heer E. Eussen. Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Eussen van de afdeling Leefomgeving via telefoonnummer (0475) 538 888 op maandag tot en met donderdag.

Unknown

 Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Roerdalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Roerdalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.