StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Wijngaardstraat 7 Herkenbosch’Ter inzageleggingGebiedsomschrijvingZienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Roerdalen

Geplaatst op Lokaalnieuwsroerdalen.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen roerdalen
  2. StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Wijngaardstraat 7 Herkenbosch’Ter inzageleggingGebiedsomschrijvingZienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Roerdalen maken bekend dat: − het ontwerpbestemmingsplan ‘Wijngaardstraat 7 Herkenbosch’ met ingang van 8 november 2011 voor iedereen gedurende zes weken ter inzage ligt; − voor dit plan wordt geen exploitatieplan vastgesteld; U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 8 november 2011 tot en met 20 december 2011 inzien tijdens kantooruren van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdag van 15.30 tot 19.00 uur in het gemeentehuis Schaapsweg 20 in St. Odiliënberg. U kunt het ontwerpbestemmingsplan tevens elektronisch inzien op www.roerdalen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plangebied ‘Wijngaardstraat 7 Herkenbosch’ heeft betrekking op de bedrijfsbebouwing van het op genoemde locatie gelegen bedrijf. Het bestemmingsplan biedt een juridisch en planologisch kader voor een functieverandering van het bedrijf (vestiging paardenpension). Van 8 november 2011 tot en met 20 december 2011 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen over het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de gemeenteraad van Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer P. Planje van de afdeling Ontwikkeling en Regie, telefoonnummer (0475) 538 888.

Unknown

 Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Roerdalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Roerdalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.