STAATSCOURANTOntwerpwijzigingsplan ‘Muytertweg 40 Herkenbosch’, RoerdalenINZAGE EN RAADPLEGENZIENSWIJZENINFORMATIE

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Roerdalen

Geplaatst op Lokaalnieuwsroerdalen.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen roerdalen
  2. STAATSCOURANTOntwerpwijzigingsplan ‘Muytertweg 40 Herkenbosch’, RoerdalenINZAGE EN RAADPLEGENZIENSWIJZENINFORMATIE

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen maken bekend dat: ingevolge artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening het ontwerp-wijzigingsplan ‘Muytertweg 40 , Herkenbosch’ vanaf 18 december 2012 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt. Het wijzigingsplan betreft een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Roerdalen 2000. Het plan voorziet in de vormverandering van het bestaande bouwblok. 5.117 m2 van het vigerende bouwblok komt te vervallen en wordt aan de noordzijde toegevoegd. Ten behoeve van de planologische procedure ligt het ontwerp-wijzigingsplan en alle overige bijbehorende stukken conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 18 december 2012 gedurende 6 weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis bij het Servicepunt Roerdalen en zijn tevens elektronisch te raadplegen op www.roerdalen.nl. Gedurende de genoemde termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze ten aanzien van het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken bij het college van B&W. Een schriftelijke zienswijze dient gericht te zijn aan het college van B&W van de gemeente Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH, Sint Odiliënberg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar, de heer P. Planje. Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Planje van de afdeling Leefomgeving via telefoonnummer (0475) 538 888 op maandag tot en met donderdag.

Unknown

 Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Roerdalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Roerdalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.