STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan Wijngaardstraat 7 HerkenboschInzienBeroep instellenHoe verder?Meer informatie

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Roerdalen

Geplaatst op Lokaalnieuwsroerdalen.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen roerdalen
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan Wijngaardstraat 7 HerkenboschInzienBeroep instellenHoe verder?Meer informatie

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Roerdalen maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 16 februari 2012 het bestemmingsplan ‘Wijngaardstraat 7, Herkenbosch’ heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken van 1 mei 2012 tot en met 11 juni 2012 ter inzage bij het Servicepunt Roerdalen. Het bestemmingsplan staat ook op www.roerdalen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een belanghebbende bent en in een eerder stadium een zienswijze heeft ingediend of als u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze heeft ingediend. Verder kunt u de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De dag nadat de inzagetermijn is afgelopen, gaat het besluit van de gemeenteraad in. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt eerst een beslissing genomen over het verzoek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Planje van de afdeling Ontwikkeling & Regie, telefoon: (0475) 538 888 op alle werkdagen met uitzondering van de vrijdag.

Unknown

 Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Roerdalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Roerdalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.