GEMEENTEBLADBurgemeester en wethouders van Roerdalen maken bekend dat het wijzigingsplan “Randweg 28G Vlodrop” is vastgesteld.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Roerdalen

Geplaatst op Lokaalnieuwsroerdalen.nl op: 10-2-2024

  1. Bekendmakingen Roerdalen
  2. GEMEENTEBLADBurgemeester en wethouders van Roerdalen maken bekend dat het wijzigingsplan “Randweg 28G Vlodrop” is vastgesteld.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Randweg Vlodrop Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Vlodrop

Inzage en raadplegen Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 9 februari 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Servicepunt Roerdalen. De planstukken zijn ook elektronisch te raadplegen via www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart en www.ruimtelijkeplannen.nl onder de codering: NL.IMRO.1669.WPVDP2020RANDWG28G-VG01. Het plan Het wijzigingsplan “Randweg 28G Vlodrop” voorziet in de vergroting van het bouwvlak in de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden -1' op de locatie Randweg 28G Vlodrop, kadastraal bekend als Vlodrop, sectie G, nr. 216 en 889.Beroep instellen Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan er vanaf 9 februari 2024 gedurende 6 weken beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde wijzigingsplan niet.Inwerkingtreding Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de inzagetermijn. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Timmermans van het team Leefomgeving via telefoonnummer (0475) 538 888.

Unknown

 Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Roerdalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Roerdalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.