Provincie Limburg, melding Wet bodembescherming, Stationsweg 90 te Herkenbosch, gemeente Roerdalen, LI166900004.

Bekendmaking voor meldingen in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsroerdalen.nl op: 1-2-2024

  1. Bekendmakingen Roerdalen
  2. Provincie Limburg, melding Wet bodembescherming, Stationsweg 90 te Herkenbosch, gemeente Roerdalen, LI166900004.

meldingen Stationsweg Herkenbosch Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Herkenbosch

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben ingestemd met het evaluatieverslag van de uitgevoerde bodemsanering. Locatie: Stationsweg 90 te Herkenbosch, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nr. 5885. Datum besluit: 26 januari 2024 Projectcode: LI166900004 RechtsbeschermingA ls dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht; Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl. Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 621836004

Unknown

 Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Roerdalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Roerdalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.