GEMEENTEBLADMandaatbesluit in verband met vertegenwoordiging gemeente Roerdalen in Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) BV

Bekendmaking voor Bestuur | Organisatie en beleid in Roerdalen

Geplaatst op Lokaalnieuwsroerdalen.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Roerdalen
  2. GEMEENTEBLADMandaatbesluit in verband met vertegenwoordiging gemeente Roerdalen in Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) BV

Bestuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Mandaatbesluit in verband met vertegenwoordiging gemeente Roerdalen in Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) BVBurgemeester en wethouders van Roerdalen, Gezien het voorstel van 22 november 2023; Gelet op artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet;Besluiten:onder toepassing van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet mandaat te verlenen aan wethouder A.C.A.G. Smits om tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten voor zover dit in verband met het aandeelhouderschap van de gemeente in Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV noodzakelijk is.Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Unknown

 Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Roerdalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Roerdalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.